SAHA ÇALIŞMALARI

Laboratuvarımızda psikoterapi araştırmalarının yanı sıra saha çalışmalarına ilişkin araştırmalar yürütülmektedir. Saha çalışmaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde sosyal sorumluluk çerçevesinde güçlendirme ve psikolojik dayanıklılığı artırmaya yönelik önleyici ve koruyucu ruh sağlığı müdahalelerini içermektedir. Bu amaçla, merkez ve birim bünyesinde ebeveyn eğitimleri, çocuk-ergen-yetişkinlere yönelik kısa dönemli psikolojik destek ve sosyal beceri grupları, çeşitli konularda farkındalık artırıcı seminer ve workshoplar gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımızda amaç, bu tür çalışmaların etkilerini niteliksel ve niceliksel yöntemlerle araştırmak, olumlu yönde değişim yaratan süreçleri saptamak ve önleyici ve koruyucu ruh sağlığı alanında kanıta dayalı uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Saha çalışmalarına ilişkin planlanan araştırma alanları

  • Çeşitli grupların ruh sağlığı konusunda ihtiyaç duyduğu desteğin niteliklerini araştırmak ve ihtiyaç analizi yapmak
  • İhtiyaçlara uygun etkili ve uygulanabilir içerik ile önleyici/destekleyici müdahaleler geliştirmek ve bunların etki değerlendirmesini yapmak
  • Etkili süreçleri ve müdahaleleri araştırmak ve saptamak