Serra ABABAY

2013 senesinde Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. 2016 senesinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji (çocuk ve ergen) Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2012-2016 seneleri arasında, özel gelişim gösteren çocuklara ev ortamında özel eğitim desteği sunmuş ve özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde asistanlık görevi almıştır. Şu anda, Cerrahpaşa Hastanesi, Çocuk-Ergen Polikliniği’nde ve Işıltı Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde çocuk, ergen ve aileler ile duygusal zorluklar ve özel eğitim odaklı çalışmaktadır. Oyun terapisi yöntemini uygulamaktadır.

Cansu YAVUZOĞLU

2011 yılında Kadıköy Anadolu Lisesinden mezun oldu. 2015 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünü bitirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde staj yaptı. Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’nun verdiği Aile ve Evlilik Terapisi, Seviye 1’i tamamladı. Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği’nde, Prof. Dr. Nuray Karancı’nın açmış olduğu ders kapsamında süpervizyon alarak 4 ay gönüllü olarak çalıştı. Dernekte sosyal beceri çalışmaları ve koro çalışmalarının yürütülmesinde yer aldı. Aynı zamanda 2008 yılında İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nin Piyano Bölümünü tamamladı ve çeşitli yaş gruplarına piyano ve solfej dersi vermekte ve müzik çalışmalarına devam etmektedir. 2015 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt dalında) eğitimini sürdürmektedir. Yüksek lisans eğitimi kapsamında, Işıltı Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuklarla bireysel oyun terapisi ve ergenlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Pelinsu BULUT

2007 yılında New York Üniversitesi’nde Psikoloji ve Dilbilimi lisans eğitimine başladı. 2011 senesinde New York Üniversitesi’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında araştırma görevlisi olarak çeşitli projelerde yer aldı. 2011 yılında Türkiye’ye döndükten sonra Koç Üniversitesi Çocuk Gelişim Laboratuvarı’nda, Türkçe’yi anadili olarak öğrenen 4-5 yaş arası çocukların dil gelişimini inceleyen bir araştırmada yer aldı. 2012’nin Eylül ayında başladığı Günışığı Çocuk Merkezi’nde hala Psikolog olarak çalışmaktadır. 2013 güz döneminde başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan ‘Çocuk Psikoterapisi’nde Duygu İfadesi ve Regülasyon: Psikopatoloji ve Terapi Süreci Bağlamında Duygulanımın Ölçülmesi’ başlıklı tezi ile mezun olmuştur. 2015 yılından beri Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Süreçleri Laboratuvarı’nda araştırma asistanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Nehir CANTAŞ

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca PEDEM Psikopedagojik Danışmanlık Değerlendirme ve Eğitim Merkezi’nde, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nde staj yaptı, Çocuklar için Yoga Eğitmenliği Sertifika Programını tamamladı. 2014 Eylül ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji bölümü Çocuk/Ergen alt-dalında yüksek lisansa başladı. 2016 senesinde Işıltı Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.  Şu anda yüksek lisansına tez aşamasında devam etmekte ve Yrd. Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü “Psikodinamik Oyun Terapisi Sürecinin İncelenmesi” adlı araştırmanın proje ekibinde çalışmaktadır.

Görkem ÇOKLU DORLACH

2007’de başladığı Boğaziçi Üniversitesi psikoloji lisansından 2012 yılında onur derecesi ile mezun oldu. 2010 yılında Berlin’de bulunan Charite Üniversitesi Hastanesi ayakta tedavi psikiyatri ünitesinde gözlemci stajyer olarak bulundu. 2011 yılında yine Berlin’de bulunan Humboldt Üniversitesi’nde Prof. Jaap Denissen önderliğinde yönetilen Self-Insight araştırmasında Erasmus staj bursiyeri olarak yer aldı. 2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikoz kliniğinde stajyer olarak bulundu. Lisans mezuniyetinden sonra Duyusal Akademi duyu bütünleme ve özel eğitim kurumunda psikolog olarak çalışmaya başladı. Meslek hayatına paralel olarak 2013 yılında Bilgi Üniversitesi çocuk ergen klinik yüksek lisans programına kabul edildi. 2016 yılında klinik yüksek lisans tezini anne çocuk bağlanmasında duygu regülasyonu ve mentalizasyon arasındaki ilişki ile ilgili hazırlayarak mezun olmuştur.

Pelin ELİTOK

2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji eğitimine başladı. Lisans yıllarında çeşitli danışmanlık merkezlerinde ve Amerikan Hastanesi’nde yaptığı stajların yanında, Boğaziçi Üniversitesi Psikobiyoloji Laboratuarı ve Öğrenme Laboratuarı’nda yürütülen çeşitli araştırmalara katıldı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Nur Yeniçeri’nin yürüttüğü “Executive Functions Development in Children” araştırmasında çalıştı. Lisans eğitiminin ardından nöropsikolojik temelli bozukluklarla çalışan bir merkezde psikolog olarak çocuk ve ergenlerle çalıştı. 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Çocuk – Ergen Alt Dal programına başladı. “Reorganization of Object Relations in Psychotherapy: The Function of Relational Play Matrix between the Patient and the Therapist” başlıklı yüksek lisans teziyle mezun oldu..

Büşra GÜRLEYEN

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde proje sorumluluğu ve gönüllülüğü; psikoloji bölümünün öğrenme ve gelişim laboratuvarlarında asistanlık yapmıştır. Aura Psikoterapi Merkezi, Bengi Semerci Enstitüsü, Florence Nightingale Hastanesi Psikiyatri bölümü gibi çeşitli kurumlarda klinik staj yapmıştır. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başlayıp; yüksek lisans eğitimi kapsamında Özel Güzel Günler Kliniğinde stajını tamamlamış, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuklarla bireysel oyun terapisi ve ergenlerle bireysel psikoterapi çalışmaları yürütmüştür. Çocuk psikoterapisinde mentalizasyon, duygu regülesyonu ve terapist müdahalelerini konu edinen teziyle 2016 yılında mezun olmuştur.

Esra HIZIR

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümünden onur derecesi ile mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca çocuklarla ilgili çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer aldı. Ve bu projelerden Boğaziçi Ayvalık Yaz/Kış Okulu’na dans atölyesi yürücülerinden biri olarak hala devam etmektedir. 2015-2016 yılında MSGSÜ Dans ve Hareket Terapisi Yöntemleri Sertifika Programını tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Bebek/Çocuk Gelişim Laboratuarı ve Sosyal-Duygusal Gelişim Laboratuarı’nda veri toplama ve kodlama süreçleri dahilinde çeşitli araştırmalarda asistan olarak görev aldı. 2016 eylül ayı itibariyle başladığı İTF Sanat Psikoterapileri Eğitim Programını eğitimin asistanlarından biri olarak sürdürmekte ve aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı çocuk-ergen alt dalında eğitimine devam etmektedir.

Deniz KESKİN

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü yüksek onur derecesi ile tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk-Ergen dalından mezun oldu. Bitirme tezinde, “Psikodinamik Oyun Terapisinde Afektif Paylaşım Süreçleri: Çocuğun Oyundaki Afektif Organizasyonu ile Terapistin Afektif Deneyimi Arasındaki İlişki”yi araştırdı. 2010-2011 yılları arasında, Erasmus programı kapsamında L’université Paris Descartes, Fransa’da psikoloji eğitimi gördü. 2011-2014 yılları arasında, Ekip Norma Razon Danışmanlık Merkezi’nde ergen ve ailelerine yönelik sunum ve makaleler hazırladı; çocuklarla grup terapisi asistanlığı yaptı. 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Dr. Nur Yeniçeri’nin yürüttüğü “Executive Functions Development in Children” araştırmasında görev aldı. 2014 yılında Günışığı Çocuk Merkezi’nde, yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuk ve ailelerle çalışmaya başladı. 2015 yılından beri, Yrd. Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü “Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları”nda proje asistanlığını yapmaktadır.

Selin KİTİŞ

2014 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Koç Üniversitesi Minik Yürekler Projesi kapsamında Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası’nda gönüllü olarak çalıştı ve aynı kurumda staj yaptı. Koç Üniversitesi Yaz Atölyesi’nde çevre okullardan gelen 12-13 yaş grubu çocuklara liderlik yaptı ve ÇAPA Tıp Fakültesi Hastanesi’nde staj yaptı. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde ve Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın Güzel Günler Kliniği’nde stajyer asistan olarak çalıştı. 2014 Eylül ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın çocuk-ergen alt dalında eğitime başladı. Şu anda yüksek lisans eğitimine tez aşamasında devam etmekte ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde bireysel oyun terapisi ve ergenlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda, Koruncuk Vakfı ve YDY Danışmanlık Merkezi’nin projelerinde görev almaktadır.

Deniz ÖZSOY

2015 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca Doç. Dr. Bilge Selçuk’un Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı ile Prof. Dr. Sami Gülgöz’ün Otobiyografik Bellek Araştırmaları Laboratuvarı’nda çeşitli araştırmalarda görev aldı. Erasmus Programı kapsamında Tilburg Üniversitesi’nde eğitim gördü. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ve Güzel Günler Polikliniği’nde staj yaptı. Koç Üniversitesi Minik Yürekler Projesi ve AIESEC programı kapsamında çocuk esirgeme kurumlarında gönüllü olarak çalıştı. 2015 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın çocuk-ergen alt dalında eğitimine devam etmekte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde ve BATE Birey ve Aile Terapileri Enstitüsü’nde çocuklarla bireysel oyun terapisi ve ergenlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Merve ÖZMERAL

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Lisans yıllarında Bahçelievler RAM, Cerrahpaşa Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Servisi, Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın Nöroloji Muayenehanesi ve İstek Okulları gibi birçok kurumda staj yaptı.Bu stajlar kapsamında çocuk-ergen yaş grubu ile bireysel-grup çalışmaları yürüttü, gözlem yapma fırsatı edindi.Yarı zamanlı çalışan olarak Oku-Yaz Öğrenme Merkezi’nde öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar ile bire bir çalıştı.Lisans eğitiminin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında ve projelerde gönüllü olarak yer alarak daha çok devlet korumasındaki çocuklarla ve engeli bulunan çocuk grubuyla çalıştı.2016 yılı Eylül ayında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın çocuk-ergen alt dalında eğitime başladı. 2016 yılından itibaren Yrd. Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları projesinde asistanlık yapmaktadır.

Canan ŞAHİN

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca anaokulu ve lise düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminde çalışmalarda yer aldı. Nirengi Danışmanlık Merkezi ve Hümanite Psikiyatri Hastanesi’nde staj yaptı. 2008 yılından beri 4-18 yaş arası çocuk ve gençlere klasik bale eğitimi vermektedir. 2011 yılında kurmuş olduğu Özel Neriman Bale Okulu Mezunlar Derneği ile çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projeleri düzenlemektedir. 2014 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi  Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın çocuk-ergen alt dalında eğitimine devam etmektedir. Yüksek Lisans stajı kapsamında Ekip Norma Razon ve YDY Danışmanlık Merkezi’nde klinik çalışmalara destek olmuştur ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuklarla bireysel oyun terapisi ve ergenlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Gamze ÜNAL

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Erasmus programı ile Kopenhag Üniversitesi’nde eğitim gördü. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzver Yıldıran’ın öğrenci asistanı olarak çalıştı. EkipNormaRazon Danışmanlık Merkezi, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi ve Ulus Özel Musevi Okulları’nda staj yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü Gülen Gözler Projesi’nde devlet korumasındaki çocuklarla gönüllü çalışmalar yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde Yrd. Doç. Dr. Nihal Yeniad ve Dr. Michael Sulik’in birlikte yürüttüğü “A meta-analysis on the link between self-regulation and internalizing symptoms” isimli araştırmada görev aldı. 2016 yılından beri Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk-Ergen alt dalında eğitimine devam etmekte ve Yrd. Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü “Psikodinamik Oyun Terapisi Sürecinin Etkinliğinin İncelenmesi” isimli araştırmada çalışmaktadır.

Büşra BAŞTÜRK

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nün Yel Değirmeni Projesi kapsamında 3 yıl boyunca Kuştepe Roman Sanat Evi’nde Roman çocuklarla gerçekleştirilen dışavurumcu sanat atölyelerinin yürütücülüğünü yapmıştır. Dışavurumcu sanat etkinliklerini Boğaziçi Ayvalık Kış Okulu kapsamında Ayvalık’taki Roman çocuklarla yürütmüştür. Aynı yıl Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk Ergen alt dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2017 yılında Koç Üniversitesi Aile ve Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı Yaz Araştırmaları Stajı kapsamında araştırma asistanı olarak çalışmış ve araştırmaların yürütülmesine yardım etmiştir. 2018 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı çocuk-ergen alt dalında eğitimini sürdürmekte ve Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde uzmanlık eğitimini almakta olan çocuk-ergen psikologu olarak çalışmaktadır.

Busem KURALAR

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji eğitimine başladı. Lisans yıllarında Ekip Norma Razon, YDY Araştırma ve Danışmanlık Merkezi ve Balıklı Rum Hastanesi’nde staj yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun yürüttüğü “Children’s Well-Being” araştırmasında çalıştı. Prof. Feyza Çorapçı’nın “Urban 95: İstanbul” isimli projesinde araştırma asistanı olarak görev aldı. Ek olarak, 2017 yılında “Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında Türkan Şoray İlköğretim Okulu’nda bir dönem boyunca 3.sınıf öğrencileriyle haftada iki gün gönüllü olarak çeşitli aktiviteler yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nün “Yeniden Hayat” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Suriyeli çocuklarla çalıştı. 2018 yılının Eylül ayında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edildi ve Çocuk-Ergen alt dalında eğitimine başladı. Şu anda yüksek lisansına devam etmekte ve Yrd. Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü “Psikodinamik Oyun Terapisi Sürecinin İncelenmesi” adlı araştırmanın proje ekibinde çalışmaktadır.

Tuğba ÇETİN

2011-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi sürerisince farklı dezavantaj gruplarıyla yapılan sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük,Arkabahçe Psikolojik Danışmanlık merkezinde ve Özel FMV Işık Okullarında stajlarını yaptı. Lisans eğitimi sonrasında çocuk işçiliği ile alakalı bir projede çocuklar,aileleri ve gönüllü üniversite öğrencileri ile saha psikolojik danışmanı olarak çalıştı. İki yıl Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumlarında psikolojik danışman olarak çocuklar ve aileleriyle çalıştı. 2018 yılından beri Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Çocuk Ergen alt dalında uzmanlık eğitimine devam etmekte ve Sibel Halfon’un yürüttüğü araştırmada asistan olarak çalışmaya devam etmektedir.

Barış CAN

2005 yılında Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler’den mezun oldu. 2006-2010 yılları arasında aktif olarak Boğaziçi Felsefe Yüksek Lisans programında okudu. Bilimsel hazırlık dahil ders yükümlülüklerini tamamladıktan sonra tez yazım aşamasında ayrılıp serbest piyasada çalışmaya başladı. Yaklaşık 1.5 yıl kuyumculuk piyasasında görev yaptıktan sonra 2013 yılından itibaren, dört yıl CELTA sertifikasıyla kurslarda İngilizce Öğretmeni olarak çalıştı. Buna ek olarak aynı yıldan beri özel bir firmada eğitim danışmanlığı yapmakta. 2014 yılında Bilgi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliğine giriş yaptı ve 2018’de Psikoloji’yle çift ana daldan mezun oldu. İngilizce Öğretmenliği çerçevesinde son yılında Üsküdar Amerikan Lisesi’nde stajyer öğretmen olarak görev yaptı. Şubat-Mart 2018’de Günışığı Çocuk Merkezi’nde staj yaptı. 2018’de Bilgi Üniversitesi’nde Yrd. Doç Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü oyun terapisi araştırmalarına terapi transkripsiyonu yaparak katkı sağladı. 2018 yılının Eylül ayında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edildi, Çocuk-Ergen alt dalında eğitimine başladı.

Merve AÇIL

yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca Doç. Dr. Feyza Çorapçı’nın projelerinde yer alıp Boğaziçi Üniversitesi Bebek/Çocuk Gelişim Laboratuarı’nda veri toplama ve kodlama süreçleri dahilinde çeşitli araştırmalarda asistan olarak görev aldı. Bir dönem Doç. Dr Serra Müderrisoğlu ile çocukların iyi olma durumu ve çocuk istismarı üzerine çalıştı. Lisans eğitimi boyunca çocuklarla ilgili çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer aldı ve devlet korumasındaki çocuklarla çalıştı. Boğaziçi Üniversitesi’nin Koçluk Projesi kapsamında üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler ile koçluk çalışmaları yaptı. Lisans eğitiminin ikinci yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi’nde çalıştı. 2017 yılı Eylül ayında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın çocuk-ergen alt dalında eğitime başladı. 2018 Nisan ayından beri İstinye Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve 2018 Eylül ayından beri Yrd. Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları projesinde asistanlık yapmaktadır.