Selin GÜNKAYA

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında, Fransız Lape Hastanesi ve Ekip Norma Razon Çocuk Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde gönüllü staj yaptı. 2016 yılında Doç. Dr. Ayten Zara ile birlikte World Human Relief organizasyonunda “Çocuğa Şiddete Dur De” kampanyasında gönüllü çalışmalarda bulundu. Anaokullarında velilere “Çocuk istismarı” hakkında seminerler verdi. 2016-2018 yılları arasında Doç. Dr. Hanna Nita Scherler’in “Gestalt Terapisi” eğitimini tamamladı. 2018-2019 yılları arasında Psikeist’in “Psikanalize Giriş Seminerleri”ni tamamladı. 2016 yılından itibaren Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürütmekte olduğu “Psikanalitik oyun terapileri süreç araştırması” projesinde gönüllü olarak asistanlık yaptı ve halen proje asistanlığına devam etmekte. 2018 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) programında eğitimine devam etmektedir. Yüksek lisans stajı kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık merkezinde yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Hilmi KAAN

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Buradan mezun olduktan sonra aynı yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında eğitimine başladı. “Çocuk ve Ergen Psikoterapisinde Psikoterapistlerin Mesleki Gelişimi ve Karşıaktarım Duygularının Terapötik İttifakla Olan İlişkisi” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı.

Yüksek lisans eğitimi kapsamında çocuklarla ve ergenlerle uygulamaya başladığı psikodinamik yönelimli psikoterapi görüşmelerine çocuklar, ergenler, ebeveynler ve genç yetişkinlerle online ve yüz yüze seanslarla devam etmektedir. Yüksek lisans eğitimi süresince yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’ndaki çalışmalarını hala sürdürmektedir.

İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından düzenlenen “Psikanalize Giriş Konferansları Seminerleri”ni tamamlamış, İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği’nin Psikanalitik Çocuk-Ergen Psikoterapisi Formasyonu eğitiminin 1. modülüne devam etmektedir.

Nurşen TUNCER

2013 senesinde Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. 2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü yüksek onur derecesi ile bitirdi. Lisans eğitiminin ilk senesinde Minik Kalpler Projesi kapsamında Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası’nda gönüllü olarak çalıştı. Ekip Norma Razon Danışmalık Merkezi’nde, Moodist Psikiyatri & Nöroloji Hastanesi’nde ve Dr. Öğr. Üyesi Neslim G. Doksat’ın yanında staj yaptı. 2016-2018 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi Ayten Zara’ın yanında asistanlık yaptı ve World Human Relief Projesi’nde gönüllü olarak çalıştı. 2016–2018 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi Ümit Akırmak’ın süpervizörlüğünde zaman perspektifi üzerine yapılan araştırmanın makaleye dönüşmesi sürecinde asistanlık yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon’un süpervizörlüğünde “psikodinamik terapide çocukların güvenli bağlanma değerleri ile erken terapötik ittifak arasındaki korelasyon” üzerine lisans tezini yazdı. 2017 yılından itibaren Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon’un yürüttüğü Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları projesinde asistanlık yapmaktadır. 2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji bölümü Çocuk ve Ergen alt-dalında yüksek lisansa başladı.

Betül KANBUR

Psikoloji lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptı. Lisans eğitimi sırasında Prof. Gaye Soley’in Bebek ve Çocuk araştırmalarında ve Prof. Ayşecan Boduroğlu’nın Bilişsel Süreçler Laboratuvarı’nda araştrma asistanı olarak çalıştı. 2019 yılında Erasmus kapsamında Amsterdam University College’da misafir öğrenci olarak okudu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nün Deniz Yıldızı Projesi’nde atölye yürütücüsü olarak dezavantajlı çocuk gruplarıyla çalıştı, sanat atölyeleri düzenledi. 2021 yılında Çocuk Özel Gelişim Eğitim ve Danışmanık Merkezi’nde gönüllü staj yaptı. 2021 yılında Lisansını bölüm üçüncüsü olarak, yüksek onur derecesiyle bitirdi. Aynı sene Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul aldı. Halen Çocuk-Ergen Altdalı’nda eğitimini sürdürmekte ve Yrd. Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü “Psikodinamik Oyun Terapisi Sürecinin İncelenmesi” adlı araştırmanın proje ekibinde çalışmaktadır.

Bengü ÖNOL

2020 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünü onur derecesiyle bitirdi. Lisans eğitiminin ikinci senesinde Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı bölümünde staj yaptı. 2020 yılından beri Öğr. Üyesi Ayşe Altan Atalay’ın yanında Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji Laboratuvarında asistanlık yapıyor. 2021 yılında Nuppu isimli merkezde çocuk gelişimi üzerine staj yaptı. 2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji bölümü Çocuk ve Ergen alt-dalında yüksek lisansa başladı. Yrd. Doç. Sibel Halfon’un yürüttüğü “Psikodinamik Oyun Terapisi Sürecinin İncelenmesi” isimli araştırmanın proje ekibinde çalışmaktadır.

Sıla TÜLÜ

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesi ve bölüm ikinciliğiyle mezun oldu. Lisans döneminin ilk iki yazında Kuştepe Roman Sanat Evi ve Çimenev Bilim ve Sanat Evi’nde gönüllü olarak atölye yardımcılığı yaptı. Lisans eğitimi boyunca İstanbul Psikoloji’de çocuk ve ergenlerle, Gün Işığı Çocuk Merkezi’nde ağırlıklı olarak otizm spektrumundaki çocuklarla, Fransız Lape Hastanesi’nde ergen, yetişkin ve geriatri gibi servislerde çeşitli yaş gruplarıyla beraber çalıştı. Erasmus değişimi kapsamındaki eğitiminde ergenlere yönelik Bulimia için önleyici program geliştirdi. 2019 Eylül’den itibaren 2 yıl süresince Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu ile birlikte biri Türk ebeveyn etnoteorileri, diğeri Covid-19 döneminde çocuğun iyi olma hali üzerine 2 farklı kalitatif araştırmada gönüllü asistanlık yaptı. Mezun olduktan sonra 1 yıl boyunca Prof. Dr. Yankı Yazgan önderliğinde Güzel Günler Kliniği’nde ağırlıklı olarak çocuk ve ergen psikolojisi üzerine çalıştığı bir gönüllü staj gerçekleştirdi. Aynı zamanda iki farklı çocukla birkaç ay süresince birebir çalıştı. 2021 Eylül’de Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Çocuk-Ergen Altdalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Aynı tarihten itibaren Yrd. Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü “Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları” projesinde gönüllü olarak asistanlık yapmaktadır.

Onur TULUM

2020 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji ve Müzik bölümlerinden mezun oldu. Lisans eğitimi sonrasında Taş Psikiyatri Kliniği’nde staj yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Anıl Özge Üstünel’in gönüllü çocuksuzluk üzerine yürüttüğü araştırmanın literatür taraması ve görüşme deşifresi süreçlerinde gönüllü asistanlık yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Ayten Zara’nın Türkiye’de çocuk cinsel istismarı üzerine yürüttüğü araştırmanın veri kodlaması aşamasında asistan olarak görev aldı. 2021 Ocak ayından beri Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon’un yürüttüğü Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları projesinde asistanlık yapmaktadır. 2021 yılı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin alt dalında eğitimine devam etmektedir.

Bilge SÖZÜER

Bilge Sözüer 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca Boğaziçi Üniversitesinde bulunan sosyal hizmet kulübü aracılığıyla sosyal hizmet projelerine katıldı ve iki sene boyunca Roman çocuklarla birlikte çalıştı. Yine aynı kulüp aracılığıyla Boğaziçi Üniversitesinin kampüsünde çocuk şenliklerinin düzenlenmesine katkıda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübünde bir sene boyunca yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Lisans eğitimine devam ederken aynı zamanda çocuk hakları alanında kampüste farkındalık arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesine katkıda bulundu. Kulüp aracılığıyla Aralık aylarında insan haklarının gündeme getirilmesini önceleyen etkinlikler yapılmasında gönüllü oldu. Kendi aynı zamanda Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın KENT95 projesinde gönüllülük yaparak sahada çalıştı. 2020 yılında Bengi Semerci Enstitüsünde gönüllü klinik stajına başladı. 2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Çocuk Ergen Alt Dalına kabul edildi. Yrd. Doç. Sibel Halfon’un yürüttüğü “Psikodinamik Oyun Terapisi Sürecinin İncelenmesi” isimli araştırmanın proje ekibinde çalışmaktadır.

Şevin EPÖZDEMİR

Şevin Epözdemir, 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.  Lisans yıllarında üniversitenin tiyatro kulübünde aktif rol aldı. Pandemi döneminde Maya Vakfı’ndaki gönüllülüğü kapsamında ortaokul çocukları ile sanat aktiviteleri gerçekleştirdi. Çocuk gelişimi merkezi Nuppu Kids’te 0-3 yaş aralığındaki çocuklarla gelişimlerinin gözlemlenip desteklenebileceği oyunlar oynadı. Eflatun Psikolojik Danışmanlık merkezinde staj yaptı. Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun yürütücülüğünde çocuğun iyi olma hali ve Türkiye’deki ebeveynlerin çocuk yetiştirmeye dair inançlarına yönelik araştırmalarda görev aldı. Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın laboratuarında anne çocuk etkileşimlerini gözlemleyerek, annenin duyarlılığı, çocuğun bilişsel becerileri ve uyumunun ölçüldüğü çalışmalarda araştırma asistanı olarak yer aldı.

 

Dilara DİKENCİK

2020 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden onur derecesi ile mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Balıklı Rum Hastanesinde ve Güzel Günler Kliniğinde  gönüllü staj yaptı, Dr. Terry Eskenazi’nin sosyal biliş laboratuvarında araştırma gönüllüsü olarak çalıştı. 2021 yılının Ekim ayında  İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Çocuk-Ergen alt dalında eğitimine başladı. Şu anda yüksek lisansına devam etmekte ve Yrd. Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları projesinde asistanlık yapmaktadır.

 

Hamza Burak KOÇ

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan’ın “Otobiyografik Hafıza” üzerine yaptığı çalışmaların  araştırma ekibinde yer aldı. 2018 yılında Aylin Vartanyan’ın Dışavurumcu Sanat Atölyesine katıldı. Aynı yıl Ayvalık Kış Okulları Projesinde gönüllü olarak yer aldı ve proje kapsamında çocuklarla Dışavurumcu Sanat Atölyeleri düzenledi. 2018-2020 yılları arası bir etüt merkezinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine İngilizce dersleri verdi. 2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji bölümü Çocuk ve Ergen alt-dalında yüksek lisansa başladı ve halihazırda Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon’un yürüttüğü Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları projesinde asistanlık yapmaktadır.