Selin GÜNKAYA

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında, Fransız Lape Hastanesi ve Ekip Norma Razon Çocuk Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde gönüllü staj yaptı. 2016 yılında Doç. Dr. Ayten Zara ile birlikte World Human Relief organizasyonunda “Çocuğa Şiddete Dur De” kampanyasında gönüllü çalışmalarda bulundu. Anaokullarında velilere “Çocuk istismarı” hakkında seminerler verdi. 2016-2018 yılları arasında Doç. Dr. Hanna Nita Scherler’in “Gestalt Terapisi” eğitimini tamamladı. 2018-2019 yılları arasında Psikeist’in “Psikanalize Giriş Seminerleri”ni tamamladı. 2016 yılından itibaren Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürütmekte olduğu “Psikanalitik oyun terapileri süreç araştırması” projesinde gönüllü olarak asistanlık yaptı ve halen proje asistanlığına devam etmekte. 2018 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) programında eğitimine devam etmektedir. Yüksek lisans stajı kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık merkezinde yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

CV İndir

Merve AÇIL

yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca Doç. Dr. Feyza Çorapçı’nın projelerinde yer alıp Boğaziçi Üniversitesi Bebek/Çocuk Gelişim Laboratuarı’nda veri toplama ve kodlama süreçleri dahilinde çeşitli araştırmalarda asistan olarak görev aldı. Bir dönem Doç. Dr Serra Müderrisoğlu ile çocukların iyi olma durumu ve çocuk istismarı üzerine çalıştı. Lisans eğitimi boyunca çocuklarla ilgili çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer aldı ve devlet korumasındaki çocuklarla çalıştı. Boğaziçi Üniversitesi’nin Koçluk Projesi kapsamında üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler ile koçluk çalışmaları yaptı. Lisans eğitiminin ikinci yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi’nde çalıştı. 2017 yılı Eylül ayında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın çocuk-ergen alt dalında eğitime başladı. 2018 Nisan ayından beri İstinye Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve 2018 Eylül ayından beri Yrd. Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları projesinde asistanlık yapmaktadır.

CV İndir

Hilmi KAAN

2014 yılından itibaren 2 yıl süreyle Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen Yeldeğirmeni projesinde üniversite hazırlık öğrencileriyle, ilkokul çağındaki çocuklarla dışavurumcu sanat atölyeleri düzenledi.2015 yaz döneminde Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Yaz Okulu projesinde 6-13 yaş aralığında farklı gruplarla Dışavurumcu Sanat ve Çatışma Dönüşümü atölyeleri düzenledi. 2014 Kasım ayından itibaren ilk adıyla Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Topluluğu’nun ve sonrasında resmi adıyla Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü’nün kurucu üyeleri arasında yer aldı ve mezun olduğu döneme kadar aktif olarak çalışmalarına devam etti. Öğr. Gör. Aylin Vartanyan ile birlikte sosyal konuların seyircilerle etkileşim içerisinde çalışıldığı Forum Tiyatrosu çalışmalarında sosyal ilişkiler, aile ilişkileri ve flört şiddeti üzerine çalışmalar yaptı. Farklı yaş gruplarından çocuklarla sosyal beceri ve akademik başarı geliştirmeye yönelik birebir çalışmalar yürüttü. Prof. Dr. Güler Okman Fişek’in İleri Klinik Tartışmalar dersinde psikodinamik teorilerin sosyal, kültürel ve politik olarak incelendiği seminerlerde ve Anıl Ustunel tarafından düzenlenen Flört Şiddeti konulu atölyelerde yer aldı. 2018 yılının Haziran ayında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında süper vizyon eşliğinde çocuk ve ergenlerle bireysel psikoterapi stajına ve eğitimine devam etmektedir.

CV İndir

Nurşen TUNCER

2013 senesinde Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. 2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü yüksek onur derecesi ile bitirdi. Lisans eğitiminin ilk senesinde Minik Kalpler Projesi kapsamında Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası’nda gönüllü olarak çalıştı. Ekip Norma Razon Danışmalık Merkezi’nde, Moodist Psikiyatri & Nöroloji Hastanesi’nde ve Dr. Öğr. Üyesi Neslim G. Doksat’ın yanında staj yaptı. 2016-2018 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi Ayten Zara’ın yanında asistanlık yaptı ve World Human Relief Projesi’nde gönüllü olarak çalıştı. 2016–2018 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi Ümit Akırmak’ın süpervizörlüğünde zaman perspektifi üzerine yapılan araştırmanın makaleye dönüşmesi sürecinde asistanlık yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon’un süpervizörlüğünde “psikodinamik terapide çocukların güvenli bağlanma değerleri ile erken terapötik ittifak arasındaki korelasyon” üzerine lisans tezini yazdı. 2017 yılından itibaren Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon’un yürüttüğü Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları projesinde asistanlık yapmaktadır. 2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji bölümü Çocuk ve Ergen alt-dalında yüksek lisansa başladı.

CV İndir

Barış CAN

2005 yılında Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler’den mezun oldu. 2006-2010 yılları arasında aktif olarak Boğaziçi Felsefe Yüksek Lisans programında okudu. Bilimsel hazırlık dahil ders yükümlülüklerini tamamladıktan sonra tez yazım aşamasında ayrılıp serbest piyasada çalışmaya başladı. Yaklaşık 1.5 yıl kuyumculuk piyasasında görev yaptıktan sonra 2013 yılından itibaren, dört yıl CELTA sertifikasıyla kurslarda İngilizce Öğretmeni olarak çalıştı. Buna ek olarak aynı yıldan beri özel bir firmada eğitim danışmanlığı yapmakta. 2014 yılında Bilgi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliğine giriş yaptı ve 2018’de Psikoloji’yle çift ana daldan mezun oldu. İngilizce Öğretmenliği çerçevesinde son yılında Üsküdar Amerikan Lisesi’nde stajyer öğretmen olarak görev yaptı. Şubat-Mart 2018’de Günışığı Çocuk Merkezi’nde staj yaptı. 2018’de Bilgi Üniversitesi’nde Yrd. Doç Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü oyun terapisi araştırmalarına terapi transkripsiyonu yaparak katkı sağladı. 2018 yılının Eylül ayında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edildi, Çocuk-Ergen alt dalında eğitimine başladı.

CV İndir

Tuğba ÇETİN

2011-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi sürerisince farklı dezavantaj gruplarıyla yapılan sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük,Arkabahçe Psikolojik Danışmanlık merkezinde ve Özel FMV Işık Okullarında stajlarını yaptı. Lisans eğitimi sonrasında çocuk işçiliği ile alakalı bir projede çocuklar,aileleri ve gönüllü üniversite öğrencileri ile saha psikolojik danışmanı olarak çalıştı. İki yıl Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumlarında psikolojik danışman olarak çocuklar ve aileleriyle çalıştı. 2018 yılından beri Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Çocuk Ergen alt dalında uzmanlık eğitimine devam etmekte ve Sibel Halfon’un yürüttüğü araştırmada asistan olarak çalışmaya devam etmektedir.

CV İndir

Busem KURALAR

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji eğitimine başladı. Lisans yıllarında Ekip Norma Razon, YDY Araştırma ve Danışmanlık Merkezi ve Balıklı Rum Hastanesi’nde staj yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun yürüttüğü “Children’s Well-Being” araştırmasında çalıştı. Prof. Feyza Çorapçı’nın “Urban 95: İstanbul” isimli projesinde araştırma asistanı olarak görev aldı. Ek olarak, 2017 yılında “Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında Türkan Şoray İlköğretim Okulu’nda bir dönem boyunca 3.sınıf öğrencileriyle haftada iki gün gönüllü olarak çeşitli aktiviteler yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nün “Yeniden Hayat” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Suriyeli çocuklarla çalıştı. 2018 yılının Eylül ayında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edildi ve Çocuk-Ergen alt dalında eğitimine başladı. Şu anda yüksek lisansına devam etmekte ve Yrd. Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü “Psikodinamik Oyun Terapisi Sürecinin İncelenmesi” adlı araştırmanın proje ekibinde çalışmaktadır.

CV İndir

Büşra BAŞTÜRK

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nün Yel Değirmeni Projesi kapsamında 3 yıl boyunca Kuştepe Roman Sanat Evi’nde Roman çocuklarla gerçekleştirilen dışavurumcu sanat atölyelerinin yürütücülüğünü yapmıştır. Dışavurumcu sanat etkinliklerini Boğaziçi Ayvalık Kış Okulu kapsamında Ayvalık’taki Roman çocuklarla yürütmüştür. Aynı yıl Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk Ergen alt dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2017 yılında Koç Üniversitesi Aile ve Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı Yaz Araştırmaları Stajı kapsamında araştırma asistanı olarak çalışmış ve araştırmaların yürütülmesine yardım etmiştir. 2018 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı çocuk-ergen alt dalında eğitimini sürdürmekte ve Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde uzmanlık eğitimini almakta olan çocuk-ergen psikologu olarak çalışmaktadır.

CV İndir