SİBEL HALFON

Dr.Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon City University of New York’ta (CUNY) Klinik Psikoloji doktorasını, Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2014’ten beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı Çocuk-Ergen Altdal direktörü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Laboratuvarı eş direktörüdür. Society of Psychotherapy Research (SPR) Çocuk- Ergen ve Aile Araştırma alt-dal yönetim kurulu direktörüdür. Bilimsel çalışmalarında çocuk- ergen psikodinamik psikoterapinin sağaltıcı unsurları, psikoterapide zihinselleştirme, psikodinamik teknik, terapötik ittifak ve duygu düzenleme gibi konularda uluslararası çalışmaları ve bir çok yayını vardır. Ayrıca çocuk, ergen ve yetişkinlerle pskodinamik yönelimli psikoterapi yapmaktadır.

İlgi alanları:

 • Psikodinamik oyun terapisi ve terapide etkili faktörleri inceleyen kapsamlı protokoller geliştirmek
 • Belirtilen değişkenleri, psikoterapi süreç araştırmaları kapsamında inceleyerek bir dizi araştırma yürütmek
 • Bu araştırmalar sayesinde bilime dayalı terapi modelleri geliştirilebilmesi için bulgular ortaya koymak
 • Araştırmada geliştirilen protokolleri süpervizyon ve eğitim programlarında kullanarak yaygınlaştırmak
 • Üniversitede bu protokoller sayesinde psikoterapi süreçlerine dair ölçüm araçlarını kullanabilen öğrenciler yetiştirmek ve onların da kendi çalıştıkları kurumlarda bu araçlara dair eğitim vermelerini desteklemek

Araştırma Alanları:

 • Psikopatoloji ve Oyun
 • Oyun Terapisinde Etkili Faktörler
 • Bağlanma ve Zihinselleştirmenin Oyun Oynama Kapasitesi ile İlişkisi
 • Oyunun Duygusal ve Linguistik Özellikleri

sibel.halfon@bilgi.edu.tr

CV İndir

ALEV ÇAVDAR SİDERİS

Dr. Öğretim Üyesi

Alev Çavdar Sideris, psikoloji alanında lisans ve klinik psikoloji alanında yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesinde tamamladıktan sonra 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde psikolojik danışman olarak çalışmaya başladı. 2006 yılından itibaren birimin direktörlüğünü üstlendi. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji doktora programına başladı. 2012’de, Türkiye Bilimler Akademisi Bütünleştirilmiş Doktora Programı bursu ile City University of New York Psikoloji bölümüne araştırmacı olarak gitti. CUNY CCNY Psikanalitik Süreç Araştımaları laboratuarında çalışmalarını tamamladıktan sonra 2013’te İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde döndü. 2014’te doktora eğitimini tamamlayarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademik kadrosuna katıldı. Bu kapsamda lisans ve yüksek lisans programlarında yetişkin psikopatolojisi ağırlıklı dersler vermekte ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programının staj merkezlerinden olan Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin direktörlüğünü yürütmektedir. Yüksek lisans düzeyinde her yıl 3 tez öğrencisine bilimsel danışmanlık yapmaktadır. Akademik çalışmalarını, klinik deneyimi doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı alanında sürdürmüş; bu alanda SSCI indexli bir dergide bir makalesi ve “Yaşadıkça: Psikolojik Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları” ve “Üniversitede Psikolojik Danışmanlık Elkitabı” isimli kitaplarda 3 bölümü bulunmaktadır. Yine aynı alanda ulusal sempozyumlarda sözlü bildiri ve konuşmaları vardır. Bunun yanısıra, doktora tezi ile başlamış olduğu psikanalitik süreç araştırmalarını sürdürmektedir. Bu alanda da SSCI indexli bir dergide bir makalesi yayın aşamasındadır. Bu konudaki çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde sürdürmektedir. Süreç araştırmaları alanında Türkiye’de yetişkinler ile yürütülen psikanalitik/psikodinamik terapilerini kodlamak ve analiz etmek için araçlar geliştirmeyi hedeflemektedir.

Araştırma Alanları:

 • Psikanalitik Süreç / Değişim
 • Savunma Mekanizmaları
 • Aktarım ve Karşı-aktarım
 • Terapide Sözel olmayan İletişim
 • Üniversite Döneminde Ruh Sağlığı

Devam eden Projeler:

 • Psikanalitik Süreçte Savunma Mekanizmalarının İlişkisel Psikanalitik Perspektiften Değerlendirilmesi
 • Psikanalitik Müdahalelerin İlişkisel Niteliği ve Linguistik Özellikleri
 • Üniversite Döneminde Sosyal Medyada Davranış ile Kişilik Eğilimlerinin İlişkisi

alev.cavdar@bilgi.edu.tr

CV İndir

YUDUM SÖYLEMEZ (AKYIL)

Dr. Öğretim Üyesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Klinik Psikoloji yüksek lisans programında Çift ve Aile Terapisi Altdalı’nın koordinatörü olarak çalışmaktadır. Bu altdalda dersler ve süpervizyon vermekte ve tez çalışmalarının danışmanlığını yapmaktadır. 2015 yılından beri Psikolojik Danışmanlık Merkezinde çift ve aile terapisi sonuç ve süreç araştırmalarını yürütmektedir. Bu araştırmalarda yetişkin ya da çocuklarla ilgili bireysel sorunlarla çift ve aile ilişkileri arasındaki ilişkiyi, sistemik terapi sürecindeki bireysel ve ilişkisel semptomlardaki değişimi ve terapistin rolünü incelemiştir. Bunların yanı sıra, kendisi de birey, çift ve ailelerle sistemik yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir.  Yudum Söylemez, Çift ve Aile Terapileri Derneği’nin kurucu üyelerinden ve 2018-2020 dönemi başkanıdır. Türk Psikologlar Derneği’nde de Çift ve Aile Birimi’nin kurucularındandır. Çift ve aile terapisinin ülkede tanınırlığının artması, bu alanda daha çok araştırma ve yayın yapılması konusunda meslektaşlarıyla işbirliği içinde birçok çalışması vardır. YüzYüze:Türkiye’den Çift ve Aile Terapisi Öyküleri adlı kitabın editörlüğünün yanısıra ulusal ve uluslararası birçok dergide yayınları ve kitap bölümleri vardır. Bizbize Aile Oyunu’nu hem terapistler hem de aileler için aile içi iletişimi artırmak amacıyla geliştirmiştir.

Araştırma Alanları:

 • Çift ve aile terapisinin bireysel ve ilişkisel sorunlara etkisi
 • Kültürün ilişkiler üzerindeki etkisi
 • Kuşaklararası aktarım ve aile dinamikleri
 • Terapistin özellikleri

İlgi alanları:

 • Çift ve aile terapisinde entegratif yaklaşımı geliştirerek, bu yaklaşımın etkili faktörlerini belirlemek
 • Sistemik yaklaşımının bireysel semptomlara etkisini incelemek
 • Sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek, eğitimci eğitimleri ve manuellerle bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak
 • Çift ve aile terapisinde eğitim alan öğrencilerin bu alanda araştırmalara katkı sağlamasını desteklemek
 • Kurumlararası işbirliği yaparak verilen hizmetlerin yaygınlaştırılmasını ve karşılaştımalı çalışmalar yapılabilmesini sağlamak

yudum.akyil@bilgi.edu.tr

CV İndir

ANIL ÖZGE ÜSTÜNEL

Dr. Öğretim Üyesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programlarında doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini 2010 yılında, doktora eğitimini 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2016’da TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Burs Programıyla Open University Psikoloji bölümünde araştırmacı olarak bulunmuştur. Önleyici ruh sağlığı yaklaşımları, dezavantajlı gruplarla psikoterapi ve psiko-sosyal destek çalışmaları, feminist psikoloji ve araştırma konularında dersler vermekte; lisans ve yüksek lisans düzeyinde tez öğrencilerine bilimsel danışmanlık yapmaktadır. 2014 yılından beri doktora çalışmaları kapsamında üniversite çağındaki gençlerin ilişkilerindeki flört şiddeti konusunda çalışmaya başlamış; flört şiddetini önlemeye yönelik bir grup çalışması geliştirmiş ve etki değerlendirmesini yapmıştır. Flört şiddetine ilişkin farkındalık artırıcı seminer, workshop ve önleyici grup çalışması uygulamalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde sürdürmektedir. Diğer akademik çalışmaları, toplumsal cinsiyet, şiddet ve feminizm konularında olup uygulamalı ve kalitatif yöntemli araştırmalar yürütmektedir.

Araştırma Alanları:

 • Yakın ilişkilerde şiddet, flört şiddeti, kadına yönelik şiddet
 • Feminizm ve psikoloji
 • Toplumsal cinsiyet ve ruh sağlığı
 • Psiko-eğitim ve destek grupları

İlgi alanları:

 • Gençlerin yakın ilişkilerinde flört şiddetinin önlenmesi için bilimsel etkinliği sınanmış önleyici müdahaleler geliştirmek ve yaygınlaştırmak
 • Gençlerin eşitlikçi ve güvenli flört ilişkileri kurma süreçlerini incelemek
 • Gençlerin ilişkilerinde şiddet döngüsünün kırılması ve dayanıklılık süreçlerini incelemek
 • Flört şiddeti uygulama ve/veya maruz bırakılma durumlarında kullanılabilecek feminist-yönelimli bir danışmanlık modeli geliştirmek
 • Flört şiddeti ve kadına yönelik şiddet konusunda bilgili ve etkili müdahaleler yapabilen psikologlar yetiştirmek
 • Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sosyal değişim odaklı önleme, müdahale ve araştırma çalışmaları yürütmek

anil.ustunel@bilgi.edu.tr

CV İndir