21.11.2021

Sizleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümüne bağlı Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’nda Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon danışmanlığında yürüttüğümüz araştırmamıza davet ediyoruz

Sizi İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümüne bağlı Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’nda Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon danışmanlığında yürüttüğümüz araştırmamıza davet ediyoruz. Araştırmamızda psikoterapi almış veya almaya devam eden çocuk, ergen ve ailelerin terapistleriyle kurdukları ilişki özellikleri üzerine çalışıyoruz. Araştırmamıza; 8-15 yaş arası çocuk ve ergenlerle aktif olarak çalışan ruh sağlığı uzmanları ve 8-15 yaşları arasında, en az 3 hafta süre ile terapi desteği almış ya da şu anda almakta olan çocuklar, ergenler ve ebeveynleri katılabilir. Formu tamamlamak yaklaşık olarak 15 dakika sürmektedir. Ebeveynler, çocuklar, gençler ve terapistler için 4 ayrı form bulunmaktadır. Çalışmaya aşağıdaki linkler üzerinden katılabilirsiniz:

Terapist formu için: https://bilgipsy.qualtrics.com/jfe/form/SV_ezf39Cp7Ypycvem

Ebeveyn formu için: https://bilgipsy.qualtrics.com/jfe/form/SV_3TO1Ep0H88zX8Wi

11 yaş altı çocuklar için: https://bilgipsy.qualtrics.com/jfe/form/SV_4PCULCJtNnVAcaG

11 yaş üzeri gençler için: https://bilgipsy.qualtrics.com/jfe/form/SV_8IKW6NBuC4RDnf0

Cevaplarınızın araştırmada kullanılabilmesi için anketleri sonuna kadar, eksiksiz bir şekilde doldurmanız oldukça önemlidir. Daha detaylı bilgi için yttopkaya@gmail.com adresi üzerinden Tuğçe Topkaya ile iletişime geçebilirsiniz. Katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

03.09.2021

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon’un 2515-COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı’nın “European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders – CA16102” aksiyonu kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) sunmuş olduğu

“Çocuklar İçin Zihinselleştirmeye Dayalı Terapi’nin (MBT-C) Etkililiği ve Değişim Mekanizmaları” başlıklı projesinin desteklenmesine karar verilmiştir.

21.11.2021

Sibel Halfon, Ayşenur Coşkun Toker ve Elif Akdağ Göçek isimlerinin yeni kitabı Psikodinamik Çocuk Terapisi Eşliğinde Bir Oyun Dünyasına Yolculuk İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarından Çıktı!

Bu kitapta okurlar psikodinamik çocuk terapisi üzerine birçok soruya cevap bulabileceklerdir: Psikodinamik çocuk terapisi nedir? Kavramsal kökenleri hangi düşünürlere dayanır? Psikodinamik çocuk terapisinde değerlendirme ve klinik formülasyon nasıl yapılır? Etik çerçeve nasıl oluşturulur? Terapide hangi teknikler uygulanır? Danışan ve terapist arasında nasıl ilişki örüntüleri olusur? Terapi seanslarında çocukların oyunları nasıl semboller barındırır? Terapistin iç dünyasında danışanlar ve oyunları nasıl duygular uyandırır ve bunlar ne anlama gelebilir? Terapide aktarım ve karşı aktarım nedir ve nasıl kullanılır?

Bu kitap psikodinamik çocuk terapisinin çok katmanlı boyutlarını bir araya getirmektedir. Kitapta psikodinamik çocuk terapisinde uygulanan en güncel kavramlar ve araştırma tekniklerinin kullanıldığı bir terapi süreci detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Kitabın ilk bölümünde değerlendirmeden, klinik formulasyona, terapinin farklı aşamalarında uygulanması gereken terapi tekniklerinden, terapist-danışan ilişkisi özelliklerine kadar bütüncül bir psikoterapi çalışmasının önemli adımları bulunmaktadır. Kitabın ikinci bölümünde ise kapsamlı bir psikodinamik oyun terapisiyle tedavi edilen bir vaka örneği sunulmaktadır. Burada terapist ve danışan arasında gelişen zengin oyun dünyası sunulmakta ve anlatılan tüm teorik kavramların klinik pratikte nasıl hayata geçirildiği aktarılmaktadır. Bu kitap, Türkiye’de çocuk ruh sağlığı alanında çalışan veya bu konuda uzmanlaşmak isteyenlerin kullanabileceği önemli bir kaynak olacaktır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programımızın üyelerinden, Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon ve Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar Sideris’in Tübitak 3501 SOBAG “Psikodinamik Oyun Terapisinin Etkililiği” isimli projelerinin sonuç makalesi yayınlandı.

Society of Psychotherapy Research 2019 European Chapter Conference’a katıldık.

Society for Psychotherapy Research 2018 International Conference’a Amsterdam’da katıldık.