Çocuk Terapisi Araştırması

5-12 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN SEVGİLİ ANNE & BABALAR

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk psikoterapilerinin etkililiğini çalıştığımız bir araştırma yürütüyoruz. Bu sayede çocuklarla koruyucu psikoterapileri yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.
 • Çocuğunuz duygusal (endişeli, üzgün hissetme gibi) veya davranışsal (sinirli, hırçın davranma gibi) konularda zorluklar yaşıyorsa ve psikoterapi desteğine ihtiyaç duyuyorsanız çalışmamıza davetlisiniz!
 • Ebeveynler ve çocukları için düşük ücretli (haftada 20 TL) alanında uzmanlar tarafından uygulanan bireysel ve grup terapileri için bize başvurabilirsiniz.

Çalışma Hakkında Bilgiler

Çalışmamız İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde Doç. Dr.  Sibel Halfon yürütücülüğünde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi çatısı altında yürütülmektedir.

TÜBİTAK 2519-COST Çalışma Grubu Destek Programı kapsamında desteklenen çalışmamızın amacı, koruyucu çocuk psikoterapilerinin etkililiğini çalışmak ve bunları yaygınlaştırmaktır.

Bu amaçla, çocuklar ve ebeveynleriyle uygulanan bireysel ve grup psikoterapilerinin etkililiğini değerlendirmeyi hedeflemekteyiz.

Kimler Katılabilir?
 • Duygusal-davranışsal konularda yaşanan zorluklar için desteğe ihtiyaç duyan 5-12 yaş aralığındaki çocuklar ve anne-babaları

 • Bireysel ve grup psikoterapi çalışmasına istekli olan ve terapi seanslarına yaklaşık 4 ay boyunca düzenli devam etme imkanı olan aileler

Çalışma Süresi
 • Yaklaşık 4 ay; 12-15 seans arası

Çalışmanın Düzeni
 • Uzman klinik psikologlar tarafından uygulanacak düşük ücretli (haftada 20 TL) yüz yüze, haftada bir düzenli bireysel ya da grup terapi seansları

  • Bireysel psikoterapi çalışmalarında çocukla ve ebeveynlerle her hafta birer seans yapılacaktır. Bu seanslarda iç görü odaklı konuşma ve oyun terapileri uygulanacaktır.
  • Grup psikoterapi çalışmalarında ise ebeveyn ve çocuklarla ayrı ayrı çalışılacaktır. Ebeveyn ve çocuk grupları oluşturularak yaşanan sorunlar anlamlandırılacak ve baş etme yolları güçlendirilecektir.
Çalışmanın Süreci
 • Çalışma sürecinin ilk aşamasında katılımınızın onaylanması için bir anket doldurmanız istenecektir.

  Katılımı onaylanan aileler ile başvuru sorununa yönelik kapsamlı değerlendirme görüşmeleri yapılacaktır. Bu görüşmelerde ayrıca sorunlar ile ilgili ölçekler doldurulacaktır.

  Çalışmanın devamında, terapi (bireysel ya da grup) seansları düzenli olarak devam edecek ve terapi süreci ve sonrasında bazı ölçekler doldurmanız istenecektir.

İletişim

Başvurularımız dolmuştur. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz.