ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ KLİNİKLER ARASI ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ

MFT Practice Research Network (PRN)/ Kliniklerarası Araştırma İşbirliği, Amerika Utah’ta bulunan Brigham Young Üniversitesi’nin başlattığı hem Amerika’da hem de dünyanın diğer yerlerinde bulunan kliniklerin dahil olduğu bir veri sistemidir. 2019 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesi ile birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi de bu araştırma ağına dahil olmuştur. Bu araştırma kapsamında PDM’de görülen ve araştırmaya onay veren danışanların verileri de bu uluslararası veri havuzunun içine eklenecek ve bu sayede uluslararası karşılaştırmaların da yapılabileceği bir araştırma işbirliği sağlanacaktır. Bu sistemde merkeze gelen danışanlar, anonim kodlar ile demografik, bireysel, ilişkisel ve aile sistemlerine dair birçok soruya tablet bilgisayarlar üzerinde cevap verirler. Dünya çapında toplanan bu havuzdan yılda 4 kere uluslararası çalışma çıkarılması hedeflenir. Yılın her zamanında da klinikler kendilerine ait çalışmalar yürütebilirler. Proje ve veri toplama sisteminin amacı, genel olarak düşük sayıda ve ulaşması zor olan bir popülasyon olan klinik popülasyonu ile ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmaktır.

Bu araştırmanın en temel amaçlarından biri danışanların getirdiği bireysel semptomlarla (kaygı, depresyon, stres, travma), onların ilişkisel dinamikleri (çift doyumu, bağlanma, çatışma, ebeveynlik, aile işlevselliği) arasındaki ilişkiyi görebilmektir. Bu ilişki yurtdışında birçok araştırmada ortaya çıkmasına rağmen Türkiye’deki klinik popülasyonla yapılan araştırma sayısı çok sınırlıdır. Bu işbirliği aynı zamanda bu ilişkiyi uluslararası karşılaştırma yaparak görebilme imkanı da sağlayacaktır.

Araştırmanın diğer bir amacı ise sistemik terapide uygulanan yaklaşım ve müdahalelerin danışanların bireysel ve ilişkisel sağlıkları üzerindeki etkisini görebilmektir. Sistemik terapinin etkinliğine dair yapılan çalışmalar tüm dünyada son 20 yılda artış göstermiştir. Sistemik terapi, depresyon, anksiyete, anoreksiya gibi bireysel semptomların, çocuklarla ilgili davranış ve duygusal sorunların ve ebeveyn-çocuk ilişkisi, çift ilişkisi gibi ilişkisel sorunların iyileştirilmesinde etkinliği ispatlanmıştır. Danışanlardan terapiye başlamadan önce, terapi sürecinde her 4 haftada bir ve terapinin sonunda ölçekler yeniden toplanarak, terapinin etkisini, değişimin ne zaman gerçekleştiğini anlamak da mümkün olabilecektir.

Johnson, L. N., Miller, R. B., Bradford, A. B., Anderson, S. R. (2017). The marriage and family therapy practice research network (MFT-PRN): Creating a more perfect union between practice and research. Journal of Marital and Family Therapy 43(4) pp. 561-572. https://doi.org/10.1111/jmft.12238