PSİKANALİTİK YETİŞKİN TERAPİLERİ SÜREÇ ARAŞTIRMASI

Yetişkin psikoterapileri üzerinde yapılan araştırmalar farklı terapi türlerinin farklı sorunlarla çalışırken etkinliği ile ilgili zengin bir bilgi kaynağıdır, ancak bu araştırmaların çok azı terapinin sadece başında ve sonunda değil, süreçte ne olduğuna daha yakından bakma fırsatı sağlar. Psikoterapi süreci, özellikle de uzun dönemli psikoterapilerde, danışan ve terapistin ilişkisi zemininde geçmişin, bugünün ve geleceğin şimdiki anda karmaşık bir biçimde kendisini ortaya koyduğu ve tam da bu nedenle basit ve ölçülebilir öğelere ayırarak çalışmanın çok güç olduğu bir alandır. Ancak, terapinin sonunda sorulan “Ne işe yaradı ya da yaramadı?” sorusu, terapinin yöneliminin ve teknik müdahalelerin ötesinde, süreçte “Ne oldu? Ne deneyimlendi?” sorusuna işaret etmektedir. Uzun dönemli psikoterapilerde hem terapistler hem danışanlar yoğun duygular, kendilerini şaşırtan, sevindiren ya da korkutan deneyimler, dönüm noktası olarak tanımlayabilecekleri anlar yaşamaktadır. Bu anların süreçte ne olduğu sorusuna ışık tutabileceği düşünülmektedir. DEVAMI

PSİKODİNAMİK ÇOCUK TERAPİSİ SÜREÇ ARAŞTIRMASI

Psikodinamik yönelimin çocuk psikoterapisine önemli katkılarından biri oyunun etkili bir iletişim aracı olarak görülmesidir. Oyun çocuğun duygusal, sosyal ve davranışsal sorunlarının arkasındaki kaygı, korku ve çelişkilerin simgesel yansımasıdır. Çocuklar psikoterapiye belli belirtiler ile başlasa da psikodinamik terapi sürecinde önemli olan çocuğun düşünsel, duygusal ve ilişkisel dinamiklerini anlayarak bu belirtilere yol açtığı düşünülen konuları çözmektir. Çocuklar çoğunlukla bu konuları yetişkinler gibi dile dökmediklerinden çocuğun oyununu bir değerlendirme, çocuğu anlama ve psikoterapideki gelişimini izleme aracı olarak kullanmak terapiyi en etkili kılacak faktörlerden biridir. Dolayısıyla, psikoterapide ortaya çıkan oyun şekillerinin psikoterapi süreç araştırmalarıyla makro ve mikro düzeylerde incelenmesi önemli bir çalışma alanıdır. DEVAMI

ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ KLİNİKLER ARASI ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ

MFT Practice Research Network (PRN)/ Kliniklerarası Araştırma İşbirliği, Amerika Utah’ta bulunan Brigham Young Üniversitesi’nin başlattığı hem Amerika’da hem de dünyanın diğer yerlerinde bulunan kliniklerin dahil olduğu bir veri sistemidir. 2019 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesi ile birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi de bu araştırma ağına dahil olmuştur. Bu araştırma kapsamında PDM’de görülen ve araştırmaya onay veren danışanların verileri de bu uluslararası veri havuzunun içine eklenecek ve bu sayede uluslararası karşılaştırmaların da yapılabileceği bir araştırma işbirliği sağlanacaktır. Bu sistemde merkeze gelen danışanlar, anonim kodlar ile demografik, bireysel, ilişkisel ve aile sistemlerine dair birçok soruya tablet bilgisayarlar üzerinde cevap verirler. Dünya çapında toplanan bu havuzdan yılda 4 kere uluslararası çalışma çıkarılması hedeflenir. Yılın her zamanında da klinikler kendilerine ait çalışmalar yürütebilirler. Proje ve veri toplama sisteminin amacı, genel olarak düşük sayıda ve ulaşması zor olan bir popülasyon olan klinik popülasyonu ile ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmaktır. DEVAMI