İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

PSİKOTERAPİ ARAŞTIRMALARI LABORATUVARI

Hakkımızda

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na bağlı yürütülen laboratuvarımızda temel amacımız çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelerle yapılan psikoterapi süreçlerini araştırmaktır.

Süreç araştırmalarının en önemli özelliği terapi sonucunda ortaya çıkan değişimlerin hangi ana etkenlere bağlı olduğunu incelemek ve böylece bu değişimlerin neden ortaya çıktığını anlamaktır. Bu araştırmalar sayesinde hangi tedavilerin, hangi şartlar altında ve kimler için daha uygun olduğu anlaşılmakta ve danışanlar için doğru tedavi şekilleri ve müdahaleler geliştirilebilmektedir.

Bu amaçla öncelikle, psikoterapi süreçlerinin görüntülü ve sesli kayıtlara dönüştürülebildiği bir teknik donanım oluşturulmuştur. İzleyen süreçte, psikoterapi etkinliği ve süreçlerinin, niceliksel/niteliksel yöntemlerle kapsamlı değerlendirilmesi için ölçüm araçları uyarlanmaya başlanmış ve devam etmektedir. Bu araçlarla terapi süreçleri yakından takip edilerek, psikanalitik ve sistemik temelli psikoterapi yaklaşımları hakkında bilgiler üretilerek psikoterapi araştırmaları alanına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Laboratuvarımız bünyesinde bir çok farklı araştırma projesi yürütülmekte ve ayrıca öğrencilere psikoterapi araştırmaları konusunda eğitim ve staj imkanları sağlanabilmektedir.